California, tiểu bang đầu tiên với 5% lượng điện từ mặt trời

California lâu nay đẩy mạnh việc sử dụng năng lượng sạch. Kết quả là tiểu bang này đã trở thành tiểu bang đầu tiên dùng ít nhất 5%, trong tổng khối lượng điện, được lấy từ các dự án năng lượng mặt trời đại quy mô lớn trong năm ngoái.

cali

Một cuộc nghiên cứu mới, từ cơ quan Quản Trị Thông Tin Năng Lượng Hoa Kỳ (EIA), cho biết như vậy. Trong tuần qua cơ quan này tường trình rằng California đã làm tăng hơn gấp đôi tỷ lệ của tổng sản lượng điện từ năng lượng mặt trời ở quy mô tiện ích. (Các nhà máy năng lượng mặt trời quy mô tiện ích là những nhà máy nào sản xuất ra hơn 1 megawatt).

Sản lượng năng lượng mặt trời California đã tăng từ 1.9% của tổng điện năng của tiểu bang trong năm 2013, lên tới 5% trong năm ngoái, khi tiểu bang này tạo ra một sản lượng kỷ lục là 9.9 triệu megawatthours (MWh) trong năm 2014, tăng lên từ 3.8 triệu MWh cách một năm trước đó.

Đứng hàng kế tiếp sau California là Arizona và Nevada. Cả hai tiểu bang này đều tạo ra được 2.8%, trong tổng số lượng điện của tiểu bang, từ các nhà máy lớn chuyên sản xuất năng lượng mặt trời của họ. Tất nhiên, nắng nhiều đã giúp cho các tiểu bang này. Nhưng ngay cả những tiểu bang ở miền đông bắc, như Massachusetts và New Jersey, cũng chen được vào danh sách 10 thứ hạng đầu, theo EIA cho biết.
New Jersey đứng thứ tư với 1% lượng điện của mình đến từ các nhà máy năng lượng mặt trời. North Carolina xếp hạng thứ năm, với một điện từ năng lượng mặt trời chiếm 0.7%. Tiểu bang này là nơi mà công ty Duke Energy gần đây cam kết $500 triệu Mỹ kim, để xây dựng ba trại năng lượng mặt trời. Tuy nhiên, EIA cũng tìm thấy rằng có cả thảy 36 tiểu bang không có được mức sản lượng năng lượng mặt trời đáng kể trong năm ngoái.

Trong thực tế, các cơ sở kinh doanh càng ngày càng được đẩy vào năng lượng mặt trời. Loại băng lượng này theo dự đoán sẽ vượt qia các thứ nhiên liệu hóa thạch truyền thống, trong những thập niên sắp tới. Solar City là công ty các hệ thống điện năng lượng mặt trời được thành lập vào năm 2006, bởi Elon Musk, tổng giám đốc điều hành của Tesla, cùng với những người anh em họ của ông. Công ty này đã nhìn thấy giá trị thị trường của mình tăng lên gần $5 tỷ.

Phong trào năng lượng tái tạo được đang mạnh lên một cách đặc biệt ở California. Chính quyền tiểu bang này đã cam kết rằng đến năm 2020 sẽ tạo ra ít nhất một phần ba trong tổng khối lượng điện từ các nguồn năng lượng tái tạo được. Trong số này có năng lượng mặt trời, năng lượng gió và năng lượng sinh khối. Gần đây tiểu bang đã loan báo việc lập hai trong số các nhà máy quang điện mặt trời lớn nhất thế giới. Đó là nhà máy Topaz và nhà máy Desert Sunlight. Mỗi nhà máy sẽ có khả năng sản xuất 550 MW.

Hạn hán lịch sử hiện nay tại California đã làm cho tiểu bang này càng cần phải chuyển sang các nguồn năng lượng tái tạo được, ngoài thủy điện. EIA cho biết thủy điện đã giảm 46% trong năm ngoái, so với mức trung bình 5 năm của California.

Nguồn: Báo mới