Đầu tư hơn 4 nghìn tỷ đồng xây dựng nhà máy điện mặt trời

Với mục tiêu sản xuất điện từ năng lượng mặt trời bằng 100% nguồn vốn nước ngoài, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy điện mặt trời Thanh Hóa I tại Khu kinh tế Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa).
Theo đó, ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy điện mặt trời Thanh Hóa I tại Khu kinh tế Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia. Chủ đầu tư là Công ty BS Heidelberg Solar GmbH của Cộng hòa Liên bang Đức.

Đây là dự án được đầu tư bằng 100% vốn nước ngoài với mục tiêu sản xuất điện từ năng lượng mặt trời. Công suất sau khi lắp đặt là 160 MWp, tương đương sản xuất khoảng hơn 190 triệu kWh điện mỗi năm.

Dự án được xây dựng tại xã Phú Lâm, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) trên diện tích khoảng 170 ha. Tổng vốn đầu tư dự án là gần 4,4 nghìn tỷ đồng, tương đương 190 triệu USD, vốn của chủ đầu tư và các nguồn huy động hợp pháp khác.

Dự án sẽ được khởi động xây dựng vào quý III năm 2017, hoàn thành vào quý III năm 2018, thời gian hoạt động của dự án là 50 năm. Chủ đầu tư trực tiếp quản lý và vận hành dự án.

UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Công ty BS Heidelberg Solar GmbH ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án, lập hồ sơ xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa; hồ sơ, thủ tục về đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường, sử dụng đất, trình phê duyệt theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa cập nhật chức năng vị trí khu đất trên vào quy hoạch điều chỉnh, mở rộng Khu kinh tế Nghi Sơn và đồ án quy hoạch có liên quan trình cấp thẩm quyền phê duyệt và quản lý quy hoạch theo quy định.

Tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan cập nhật chức năng vị trí khu đất trên vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Tĩnh Gia. Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn chủ đầu tư lập hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất lúa; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh đề nghị cấp có thẩm quyền thông qua việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa theo quy định.

Đồng thời, các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Giao thông vận tải, Ngoại vụ, Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, UBND huyện Tĩnh Gia và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm hướng dẫn, giải quyết kịp thời những công việc có liên quan đến dự án trên theo quy định hiện hành của pháp luật.

Trước đó, ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy điện mặt trời bằng hình thức đầu tư trong nước. Dự án sẽ được xây dựng tại xã Yên Thái, huyện Yên Định (Thanh Hóa) trên diện tích đất gần 650 nghìn m2.

Nhà máy được thiết kế với công suất 30 MW, mục tiêu của dự án nhằm cung cấp nhu cầu tiêu dùng điện năng lượng mặt trời của tỉnh Thanh Hóa cũng như cả nước Tổng vốn đầu tư của dự án này là hơn 809 tỷ đồng. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm, dự kiến khởi công vào quý IV năm 2017 và đưa vào hoạt động quý IV năm 2019.

Nguồn dantri.com.vn