Câp Nhật Bản Gía Nhà Phố CityLand Mở Bán Ngày 25/11/2019

Bản gía dãy L25,28 và L44

Thanh toán dãy L25, L28 và L44
Bản vẽ phân lô KDC Cityland